Omicron

STAŁA INSTALACJA PRZYGOTOWANA PRZEZ ARTYSTÓW Z GRUPY ANTIVJ – ROMAINA TARDY’EGO ORAZ THOMASA VAQUIÉ

Utwór skomponowany dla Hali Stulecia i dedykowany jej betonowej kopule o średnicy 65 metrów, opiera się na pojęciu bezczasowości w architekturze oraz idei tego, czym była architektura na przestrzeni XX wieku.
Inspiracją dla muzyki skomponowanej przez Thomasa Vaquié był zarówno orkiestralny utwór, odbijający się w kolosalnej architektonicznej konstrukcji, jak i elektroniczna faktura, przywołująca działanie czasu.

Muzyka próbuje zatem odtworzyć sens ewolucji materiałów użytych do konstrukcji kopuły oraz oddać dźwiękiem proces jej starzenia się.

Motywy oraz estetyka science-fiction powstały już podczas procesu tworzenia, dzięki inspiracji np. zastosowaniem thereminu oraz fortepianu przez Bernarda Hermansa w muzyce do filmu „Dzień, w którym zatrzymała się ziemia”, orkiestry dętej w próbie personifikacji statków kosmicznych Johna Williamsa z „Wojny światów” czy „Bliskich spotkań trzeciego stopnia”.
Bardziej syntetyczne brzmienia w kompozycji oddają dzisiejszy sposób rozumienia dźwiękowego designu w filmach science fiction. Miksowanie tradycyjnych instrumentów akustycznych ze starymi/analogowymi instrumentami elektronicznymi oraz współczesna obróbka najnowszego designu dźwiękowego stały się sposobem na oddanie bezczasowości.
Poprzez użycie aluzji np. do Metropolis Fritza Langa czy utopijnego projektu Archigramu, by skonfrontować różne wersje przyszłości, powstałe w różnych czasach, dwójka francuskich artystów próbowała stworzyć wersję przyszłości bez precyzyjnych nawiązań czasowych – przyszłość bezczasową.

Reżyseria: Romain Tardy & Thomas Vaquié
Architektura: Max Berg (1913)
Efekty wizualne: Romain Tardy, Guillaume Cottet
Muzyka: Thomas Vaquié
Kierownictwo i produkcja: Nicolas Boritch

Stała instalacja przygotowana przez artystów z grupy AntiVJ – Romaina Tardy’ego oraz Thomasa Vaquié.