Kuluary

TO PRZESTRZEŃ WYCISZENIA PO WIZYCIE W CENTRUM, PROWADZĄCA NA POKAZ VIDEO-MAPPINGU POD KOPUŁĄ HALI STULECIA

W kuluarach, otaczających przestrzeń pod Kopułą, znajduje się szereg ekranów, na których wyświetlane są filmy dokumentalne, prezentujące najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w obiekcie, a także najbliższe, planowane w Hali imprezy. Spacer wzdłuż kuluarów pozwala również przyjrzeć się konstrukcji zewnętrznego pierścienia budynku Hali, prowadzącego do Galerii, z której głównym wejściem wkracza się pod Kopułę.