ZAPISY NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE – TURNUS II

 

Informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., KRS nr 0000051000, REGON 001005092, NIP 896-000-10-95;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z nim jest możliwy mailowo pod adresem iodo@halastulecia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rezerwacji i organizacji półkolonii Dziecięcego Studia Architektury;;
4) dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów trzecich;
5) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wybranego turnusu półkolonii Dziecięcego Studia Architektury;
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi dokonanie rezerwacji.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego.