VIDEOMAPPING W LUTYM

Powrót do kalendarza wydarzeń

Kiedy:

01.02.2015 godz. - 24.02.2015

Gdzie:

Cena:

normalny 19zł ulgowy 12 zł rodzinny (2+2) 45zł grupowy (min.10 os.) 12 zł

Videomapping w Centrum Poznawczym Hali Stulecia – luty 2015

Videomapping to specjalne widowisko światła i dźwięku pod kopułą Hali Stulecia – stała instalacja przygotowana przez artystów z grupy AntiVJ – Romaina Tardy’ego oraz Thomasa Vaquié. Pokaz nawiązuje do założeń architektonicznych i metod budowy Hali Stulecia. Jest kontynuacją stałej wystawy multimedialnej Centrum Poznawczego Hali Stulecia, która przedstawia zwiedzającym historię Hali Stulecia, genezę jej powstania i przemian na przestrzeni lat, wprowadzając jednocześnie w świat architektonicznych projektów jutra. Celem Centrum Poznawczego jest przybliżenie zwiedzającym obiektu klasy UNESCO jakim jest Hala Stulecia, oraz przyległych do niej malowniczych Terenów Wystawowych. Założeniem wystawy jest również stworzenie przestrzeni przyjaznej dla nowych modeli edukacji, otwierających na twórcze, samodzielne myślenie i uważne obserwowanie najbliższego otoczenia.

Gdzie:

Centrum Poznawcze Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 (budynek Hali Stulecia, wejście „D3”).

Kiedy:

  • 1.02.  godz. 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – III urodziny Centrum Poznawczego Hali Stulecia
  • 3-4.02. godz. 16:00
  • 9-11.02. godz. 16:00
  • 16-17.02. godz. 16:00
  • 23-24.02. godz. 16:00

Cena za zwiedzanie wystawy, wnętrza Hali Stulecia oraz videomapping:

  • bilet normalny 19zł
  • bilet ulgowy 15 zł
  • bilet rodzinny (2+2) 45zł
  • bilet grupowy (min.10 os.) 12 zł

UWAGA: warunkiem wyświetlenia pokazu videomappingu w danym dniu jest zebranie się minimum 5 osób. Podane terminy pokazów videomappingu mogą ulec zmianie. Centrum Poznawcze zastrzega sobie prawo do zmiany terminów pokazów videomappingu bez podania przyczyny.