KURS NA ZABYTKI: UNESCO DO OPOWIEDZENIA, POKAZANIA, CHRONIENIA

Powrót do kalendarza wydarzeń

Kiedy:

01.04.2016 godz. - 08.06.2016

Gdzie:

Zapraszamy serdecznie uczniów szkół Gminy Wrocław, Jawor i Świdnica do udziału w konkursie „Kurs na zabytki: UNESCO do opowiedzenia, pokazania, chronienia”, organizowanego w ramach Dni Architektury Maksa Berga.

jawor_swid_wro

W bieżącym roku trzy wyjątkowe zabytki Regionu Dolnego Śląska obchodzić będą jubileusz wpisu na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze (15-lecie) oraz Hala Stulecia we Wrocławiu (10-lecie). Z tej okazji zapraszamy nauczycieli i pedagogów wraz z podopiecznymi do udziału  w konkursie poświęconym dziedzictwu kulturowemu Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków wpisanych na Listę UNESCO.

Celem konkursu, jak i całego projektu Dni Architektury Maksa Berga, jest twórcza edukacja historyczna oraz promowanie dziedzictwa kulturowego Regionu. Dni Architektury Maksa Berga organizowane są dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowy program wydarzenia znaleźć można w zakładce poświęconej Dniom Architektury Maksa Berga.

Zachęcamy do udziału w konkursie, włączenia się do kreatywnego edukowania młodych mieszkańców naszego Regionu oraz fantastycznej zabawy przy okazji licznych, przewidzianych z tej okazji imprez. Dla uczestników konkursu przewidziane zostały atrakcyjne nagrody, w tym m.in. całodniowe wycieczki ze specjalnym programem edukacyjnym oraz cykle warsztatów edukacyjnych.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

W razie pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

Agnieszka Suchcicka | 71 347 50 55 | edukacja@halastulecia.pl