WARSZTATY EDUKACYJNE CENTRUM POZNAWCZEGO

1 marca 2013

ZDOBYWANIE WIEDZY, POZNAWANIE HISTORII I WSPÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNYCH MIAST. NAUKA PRACY W ZESPOLE ORAZ FANTASTYCZNA ZABAWA W PROJEKTANTÓW PRZYJAZNYCH PRZESTRZENI, WSPANIAŁYCH BUDOWLI I NIEZWYKŁYCH PRZEDMIOTÓW.

Centrum Poznawcze zaprasza na wyjątkowe zajęcia edukacyjne, które uczą twórczego myślenia i niełatwej sztuki współdziałania.

Warsztaty projektowane są w oparciu o najnowszą podstawę programową. Zajęcia łączą interdyscyplinarne, wielowymiarowe podejście do poruszanych zagadnień z dbałością, by spotkanie w Centrum Poznawczym było nie tylko interesującą wycieczką i wspaniałą zabawą, ale również wspólnym zdobywaniem wiedzy i doświadczenia.

Program edukacyjny Centrum Poznawczego uwzględnia lokalny kontekst, szczególną troską obejmując problem budowania więzi społecznych i poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Tematy warsztatów dostosowane są do poziomu wiedzy i dojrzałości uczestników.

AKTUALNE REALIZOWANE TEMATY:

1. Zostań architektem – od projektu do konstrukcji (warsztat dla przedszkoli i klas I-III)
Tworzenie makiet rozmaitych budowli – zabawa, która stymuluje wyobraźnię, doskonali zdolności manualne i ćwiczy umiejętność pracy w grupie.

2. Budujemy zoo (warsztat dla przedszkoli i klas I-III)
Zadanie polegające na budowaniu makiet zoo to dobra zabawa, która przy okazji uwrażliwia na zróżnicowane potrzeby zwierząt oraz uczy konsekwencji w myśleniu i działaniu.

3. Dizajn (warsztat dla przedszkoli i klas I-VI)
Wprowadzenie do zagadnienia dizajnu i recyklingu w dizajnie przy pomocy ciekawych przykładów. Wspólne tworzenie przedmiotu użytkowego, który będzie można zabrać do domu.

4. „Używanie miasta” – miasto w praktykach jego mieszkańców (warsztat dla klas gimnazjalnych i licealnych):
Omówienie funkcji przestrzeni publicznych, ich typów oraz współczesnych z nimi problemów kulminujące zespołowym projektowaniem przestrzeni wielowymiarowej, otwartej na tworzenie więzi społecznych.

5. Wielkie budowle świata (warsztat dla przedszkoli i klas I-VI szkoły podstawowej)
Rozmowa o największych budowlach i konstrukcjach świata, powodach ich wznoszenia i funkcjach. Zespołowe budowanie z klocków konstrukcyjnych, klocków drewnianych lub układanek przestrzennych.

6. Architektura w życiu miast (warsztat prowadzony dla klas gimnazjalnych i licealnych):
Warsztat za pomocą obrazowych przykładów i prostych ćwiczeń ukazuje powiązania architektury z przemianami kulturowymi, ideami społecznymi i politycznymi.

7. Tajemnicze wynalazki (warsztat dla przedszkoli i klas I-VI):
Prezentacja ukazująca najważniejsze wynalazki w dziejach ludzkości oraz zabawa w tworzenie niezwykłych przedmiotów z materiałów recyklingowych.

8. Architektura i zmysły (warsztat dla klas IV-VI szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i licealnych)
Rozmowa na temat sposobów doświadczania i postrzegania przestrzeni przez człowieka oraz próba zespołowego projektowania przestrzeni pobudzających różne zmysły (multisensorycznych).

9. „Mniej znaczy więcej”? Architektura wczoraj i dziś (warsztat dla klas gimnazjalnych i licealnych)
Przedstawienie zasad ruchu nowoczesnego (modernizmu) w architekturze za pomocą atrakcyjnych przykładów i praca w grupach polegająca na tworzeniu projektów budowli nawiązujących do tego stylu.

10. Mój pokój – nasze miasto (warsztat dla klas IV-VI)
Warsztat, dzięki prostym zadaniom i przykładom, przybliża rozróżnienie na przestrzeń prywatną i przestrzeń publiczną, rozwija umiejętności pracy w grupie, planowania działań i argumentowania.

11. „Program kulturalny nadajemy dziś z Hali Stulecia” (warsztat prowadzony metodą dramy dla klas gimnazjalnych i licealnych)
Zespołowe tworzenie prezentacji, które mogłyby złożyć się na telewizyjny program kulturalny na temat Hali Stulecia i Terenów Wystawowych, stanowiące uwieńczenie aktywnego zwiedzania Centrum Poznawczego.

12. Budujemy Halę Stulecia! (warsztat dla klas IV-IV szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych)
Zespołowe budowanie makiet Hali Stulecia i wybranych obiektów Terenów Wystawowych z użyciem różnorodnych materiałów plastycznych i recyclingowych.

13. Zrób to sam (warsztat dla przedszkoli, klas I – VI szkoły podstawowej)
Warsztat zawierający elementy edukacji ekologicznej, ukazujący możliwości powtórnego, kreatywnego oraz nietypowego wykorzystania surowców wtórnych.

14. „Oswajanie miasta” (warsztat dla klas I-VI szkoły podstawowej)
Prezentacja i rozmowa o życiu współczesnego miasta, zakończona tworzeniem makiet placów zabaw i innych przestrzeni, które mogłyby uczynić miasto bardziej przyjaznym.

15. Park Szczytnicki i Tereny Wystawowe (warsztat dla klas IV-VI, gimnazjalnych i licealnych)
Przedstawienie wybranych stylów w architekturze krajobrazu oraz sposobów zagospodarowywania różnych przestrzeni wystawowych na podstawie interesujących przykładów, zakończone zabawą w projektowanie wybranych miejsc w Parku Szczytnickim.

16. Co by było, gdyby… (warsztat dla klas III – VI szkoły podstawowej)
Warsztat bazujący na tekście „Legenda o Smoku Wawelskim” autorstwa Kornela Makuszyńskiego kształtujący umiejętność pracy w grupie oraz rozwijanie twórczego myślenia.

17. „Mały Książę” (warsztat dla klas IV – VI szkoły podstawowej)
Warsztat z wykorzystaniem fragmentu książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego „Mały Książę” gimnastykuje wyobraźnię i kreatywność uczestników, wymaga pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej.

18. „Czarnoksiężnik z krainy Oz” (warsztat dla klas IV – VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych)
Uczestnicy, pracując w grupach, zapoznają się z wybranymi fragmentami książki Lyman’a Franka Baum’a „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. Warsztat uczy budować poczucie własnej wartości oraz doceniać wartość innych.

19. Bajkowe akwarium (warsztat dla przedszkoli oraz klas I-VI szkoły podstawowej)
Przedstawienie wybranych, najdziwniejszych, najmniejszych i największych stworzeń wodnych. Wspólne tworzenie rybek do bajkowego akwarium.

20. Legendy wrocławskie (warsztat dla klas IV-VI i gimnazjalnych)
Zabawa w tworzenie legend o Hali Stulecia i Terenach Wystawowych, zawierająca elementy ćwiczeń dramowych.

21. Pozdrowienia z Wrocławia – tworzenie karty pocztowej (warsztat dla klas I-III)
Indywidualne tworzenie niepowtarzalnych pocztówek z najważniejszymi zabytkami i atrakcjami turystycznymi Wrocławia.

Zajęcia warsztaowe odbywają się dla grup od 12-25 osób. Spotkanie trwa od 1,5 – 2 godzin zegarowych. Rezerwacja terminów oraz szczegółowe informacje o poszczególnych tematach: 71 347 51 51 lub: rezerwacja@centrumpoznawcze.pl