Oferta dla szkół

Edukacja w Centrum Poznawczym Hali Stulecia:

W Centrum Poznawczym Hali Stulecia tworzenie, wymyślanie, nauka i zabawa łączą się i wzajemnie uzupełniają. Wspólne rozwiązywanie problemów oraz fantastyczna zabawa w projektantów przyjaznych przestrzeni, wspaniałych budowli i niezwykłych przedmiotów uczy zespołowej pracy i odpowiedzialnej postawy.

Wystawa stwarza idealne warunki dla nowych modeli edukacji, otwierających na twórcze, samodzielne myślenie, uważne obserwowanie najbliższego otoczenia oraz odpowiedzialne współtworzenie przestrzeni publicznej miasta.

Program edukacyjny Centrum Poznawczego Hali Stulecia uwzględnia lokalny kontekst, szczególną troską obejmując problem budowania więzi społecznych i poczucia odpowiedzialności za przestrzeń wspólną. Zajęcia łączą interdyscyplinarne, wielowymiarowe podejście do poruszanych zagadnień z dbałością, by spotkanie w Centrum Poznawczym Hali Stulecia było nie tylko interesującą wycieczką i wspaniałą zabawą, ale również wspólnym zdobywaniem wiedzy i doświadczenia.

Zespół Centrum Poznawczego Hali Stulecia szczególną uwagę przywiązuje do kształtowania umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz twórczego rozwiązywania zadań. Warsztaty projektowane są w oparciu o aktualną podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

O warsztatach:

Centrum Poznawcze Hali Stulecia oferuje warsztaty dla szkół i przedszkoli. Wszystkie tematy proponowane dla więcej niż jednej grupy wiekowej dostosowywane są pod względem poziomu trudności do wieku i dojrzałości uczestników – warsztaty realizowane są więc przy pomocy różnych narzędzi dydaktycznych, odpowiednich dla różnych poziomów edukacji.

Pojedynczy warsztat odbywa się dla jednej grupy, maksimum 25-osobowej.

W Centrum Poznawczym Hali Stulecia nauczyciele i opiekunowie zapraszani są do udziału w zajęciach – tylko wówczas realizowany materiał może przynosić efekty w późniejszej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Decyzją Departamentu Edukacji z dniem 1 stycznia 2016 r. wszystkie gminne przedszkola oraz szkoły objęte zostały programem „Szkoła w Mieście”, w ramach którego realizowane są obecnie zajęcia edukacyjne w Centrum Poznawczym Hali Stulecia.

Rezerwacje oraz szczegółowe informacje odnośnie przebiegu i organizacji warsztatów można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 71 347 50 55 lub pisząc na adres: edukacja@halastulecia.pl.

Zajęcia warsztatowe trwają łącznie od 60 do 90 minut w zależności od wybranej opcji i obejmować mogą:

  • zwiedzanie wystawy multimedialnej Centrum Poznawczego Hali Stulecia oraz wnętrza Hali Stulecia z animatorem;
  • warsztatowe zajęcia tematyczne.

Uwaga!

Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach z pominięciem zwiedzania wystawy.

Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o informowanie, którą opcję uczestnictwa w warsztatach Państwo wybierają.

 

Oferta edukacyjna Centrum Poznawczego Hali Stulecia

KONTAKT / REZERWACJA: 71 / 347 50 55