Laboratorium Architektury Maksa Berga

Zapraszamy studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, młodzież i seniorów do wspólnego opracowania scenariusza akcji „Zbuduj z nami miasto!”.

W ramach Laboratorium Architektury Maksa Berga w Hali Stulecia działa dedykowana pracownia, odbywają się regularne spotkania ze studentami Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i wykładowcami, jak również prowadzone są warsztaty dla młodzieży i seniorów, dotyczące architektury i urbanistyki, przygotowujące do udziału w akcji „Zbuduj z nami miasto!”.

Miasta powstają według określonych zasad i nie inaczej będzie z naszym miastem marzeń – dlatego opracowujemy reguły gry, które skłaniać będą do sąsiedzkiej współpracy i wspólnej, twórczej zabawy. Wczytujemy się w dorobek Maksa Berga i pracujemy nad inspirowanym jego pomysłami Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzeni, tworzymy mapę, którą dzielić będziemy na kwartały i działki. „Zbuduj z nami miasto!” to nie tylko akcja konstrukcyjna – kompletujemy listę gości, którzy poprowadzą mini-wykłady z zakresu architektury, piszemy scenariusz gry miejskiej oraz planujemy dodatkowe atrakcje i niespodzianki.

1914_DAMB_1140x200

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk